I O. Torjussen & Sønner jobber vi målrettet og systematisk med våre prestasjoner. Risiko og muligheter skal identifiseres i alle ledd, og dette vil alltid lede oss et steg videre i riktig retning. Vi mener et  godt arbeidsmiljø bidrar til trivsel og styrker tilhørighetsfølelsen. Høyt nærvær og lavt sykefravær, samt motiverte ansatte fører til stadig økt effektivitet og kontinuerlig forbedring av utførelse. Vi ser verdien av flere kvinner, både i bransjen og i egen virksomheten, og etterstreber økt kjønnsbalanse. O. Torjussen & Sønner  identifiseres med en bærekraftig drift og har en miljøprofil som samsvarer med våre kunders og myndigheters krav. Utvikling av god HMS-kultur er et lederansvar, og vi legger til rette for at alle våre medarbeidere kan medvirke i utviklingen av en HMS-kultur som bla. bidrar til at vi oppnår våre HMS-mål.

Ta kontakt med oss i dag!