Har din bedrift behov for mer kontorplass? Har du en bygning som burde rustes opp til en mer moderne standard? Eller ønsker du å bevare eller tilbakeføre en klassisk bygning til fordums prakt med originale trekk og autentisk stil? Med øye for detaljer og effektive løsninger forvandler O. Torjussen og Sønner din bygning til mer brukervennlige og hensiktsmessige konstruksjoner. Vi utfører både påbygg og utbedringer av eksisterende bygningsmasse med både innvendig og utvendig rehabilitering, utskifting av kledning, vinduer og dører, eller reorganisering av hele rominndelingen med blant annet nye vegger, tak og gulv. Vi gir gode råd om energieffektiviserende tiltak, tar hånd om alle søknader og tillatelser, og sørger for at alt gjennomføres i forskriftsmessig stand.

Ta kontakt med oss i dag!