Vedlikehold er en konstant oppgave. Blir vedlikeholdsetterslepet for stort, akselerer det videre forfall. O. Torjussen & Sønner tilbyr rammeavtaler for vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Vi har i dag rammeavtaler på vedlikehold for blant annet Coor Service Management, Equinor, Lyse Energi, Oljedirektoratet, Stavangerregionen Havnedrift, og flere private Boligbyggelag.

Ta kontakt med oss i dag!